Wybierając OGPP możecie być pewni, że bez względu na rodzaj problemu i stopień jego skomplikowania, zawsze czuwa nad Wami grupa specjalistów gotowych Państwu pomóc.

Klient nie ponosi żadnych kosztów przedstawiając nam swój problem. Podejmując się prowadzenia sprawy nie pobieramy opłat wstępnych ani zaliczek*. Niesiemy pomoc Poszkodowanym na terenie całego kraju oraz Wielkiej Brytanii.

Zakres prowadzonych przez nas spraw obejmuje:

  • odszkodowania za wypadki komunikacyjne
  • odszkodowania za wypadki w rolnictwie
  • odszkodowania za wypadki przy pracy
  • odszkodowania za błędy medyczne
  • odszkodowania za szkody majątkowe, także w rolnictwie
  • odszkodowania za szkody Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym
  • odszkodowania za szkody NNW
  • odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta
  • odszkodowania morskie dla pracowników i pasażerów

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Samodzielnie załatwiamy wszystkie formalności począwszy od zgłoszenia szkody, aż do wypłaty odszkodowania. Wystąpienie z roszczeniem do Towarzystwa Ubezpieczeń lub innego podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody poprzedzamy każdorazowo wnikliwą analizą sprawy, uwzględniając aktualne orzecznictwo sądowe i najlepszy interes Klienta.

Działalność OGPP obejmuje świadczenie usług na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach i ich bliskich przed Towarzystwami Ubezpieczeń lub innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody w sprawach o wypłatę należnego odszkodowania i/lub innych świadczeń po doznanej szkodzie.

Wysokie wymagania w zakresie posiadanej wiedzy i kompetencji są znakiem firmowym OGPP. Dostrzegając potrzebę oferowania naszym Klientom usługi wymagającej szczególnej wiedzy i umiejętności, współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami w zakresie prawa ubezpieczeń, radcami prawnymi i adwokatami. Ponadto stała współpraca z lekarzami zapewnia rzetelną ocenę dokumentacji medycznej Klienta, co pozwala nam na uzyskiwanie możliwie najwyższych kwot świadczeń.

W sytuacji, gdy Towarzystwo Ubezpieczeń lub inny podmiot zobowiązany do naprawienia szkody odmawia zapłaty lub zgadza się na zapłatę sumy poniżej należnego odszkodowania, możecie Państwo zwrócić się o rozstrzygnięcie do Sądu. Proponujemy wówczas skorzystanie z usług stale z nami współpracujących radców prawnych i adwokatów.

Nasze wynagrodzenie to umówiony z Klientem procent uzyskanego odszkodowania. Wypłata dla OGPP następuje po wypłacie odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń lub inny podmiot zobowiązany do naprawienia szkody.

* W przypadku odszkodowań poza granicami kraju pobieramy opłatę na tłumaczenie przysięgłe dokumentów lub ewentualnie, jeżeli jest taka konieczność, na opłacenie czynności kancelarii zagranicznej.