PRZECZYTAJ JAK OTRZYMAĆ DODATKOWĄ GOTÓWKĘ DO ODSZKODOWANIA Z OC SPRAWCY

 

TO JEST FIRMA PRYWATNA I NIE JESTEŚMY POŚREDNIKIEM,
SAMI OSZACOWUJEMY SZKODY I SAMI WALCZYMY W SĄDZIE DLATEGO NASZE DOPŁATY SĄ % NAJWYŻSZE NA RYNKU

– Miałeś szkodę z OC i już o niej zapomniałeś?
– A może miałeś szkodę całkiem niedawno ale nie jesteś zadowolony z wysokości otrzymanego odszkodowania?
– Odwołałeś się od decyzji zaniżonej wypłaty ale Towarzystwo Ubezpieczeń podtrzymało swoją decyzję i nic nie dopłaciło?
– Albo po prostu chcesz otrzymać I potrzebujesz więcej pieniędzy?
To niestety pozostaje Ci tylko długotrwale i kosztowne wystąpienie do Sądu właściwego o dopłatę zaniżonego odszkodowania które trzeba jeszcze udowodnić przed Sądem
Lub
Możesz otrzymać gotówkę natychmiast za wypadki nie z Twojej winy nawet do trzech lat wstecz (liczy się data wydania ostatniego stanowiska/decyzji ubezpieczyciela) a nie data szkody.
Cała procedura przebiega bardzo sprawnie i szybko bez zbędnych formalności. Wystarczy że, przekażesz nam prawa do zaniżonej części Twojego odszkodowania a natychmiast otrzymasz gotówkę w wysokości na jaką się wcześniej umówiliśmy.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z ODKUPU SZKODY ?

– Gotówka natychmiast po podpisaniu umowy cesji a nie za 1,5 do 2 lat postępowania w Sądzie pod warunkiem wygranej oczywiście
– Nie ponosisz żadnych kosztów i nie ryzykujesz ich utraty w przypadku przegranej, takich jak: koszty procesu, zastępstwa procesowego oraz ekspertyz wykonanych przez biegłych ponoszone nie zależnie od tego czy wygrasz czy przegrasz tą sprawę w Sądzie
– Sprzedaż wierzytelności ubezpieczeniowej jest zgodna z Polskim Prawem
– To że odkupimy od Ciebie tą wierzytelność nie wpływa w żaden sposób na Twoją historię zniżek ubezpieczeniowych, na wysokość przyszłych składek ani nie obciąża dodatkowo sprawcy szkody.

JAK TO DZIAŁA ?

– Kontaktujesz się z nami lub zostawiasz mail lub nr telefonu
– Przesyłasz kosztorys oraz ostatnią decyzję o wypłacie odszkodowania
– Starannie analizujemy przesłane dokumenty i w maksymalnie do 48 godzin przedstawiamy propozycję kwoty za jaką możemy odkupić przedmiotową szkodę
– Jeżeli ją akceptujesz to podpisujemy umowę cesji wierzytelności
– Ustaloną kwotę wypłacamy natychmiast po podpisaniu umowy cesji
– Ty cieszysz się z pieniędzy a my dopiero zaczniemy walkę z ubezpieczalnią, ale Ciebie to już nie dotyczy czy wygramy czy przegramy sprawę bo Twój udział w tej szkodzie zakończył się z chwilą podpisania umowy cesji.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

KIEDY NIE MOGĘ SKORZYSTAĆ Z ODKUPU SZKODY?

– Przedawnienie – czyli jeżeli ostatnia decyzja o wypłacie jest starsza niż 3 lata
– Jeżeli szkoda została zlikwidowana metodą bezgotówkową lub po przedstawieniu faktur lub rachunków
– Jeżeli Towarzystwo odmówiło wypłaty odszkodowania
– Jeżeli została zawarta ugoda z Towarzystwem Ubezpieczeń
– Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym jest kilku właścicieli i brak możliwości podpisania umowy przez któregokolwiek z właścicieli.
– Jeżeli jesteś sprawcą w tej szkody

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOPŁATĘ DO ODSZKODOWANIA?

– Właściciel dowolnego pojazdu, motocykla, maszyny, nieruchomości (mienia) który był poszkodowany w wyniku wypadku lub kolizji drogowej.
– jeżeli wypłata odszkodowania nastąpiła na podstawie kalkulacji naprawy sporządzonej przez ubezpieczyciela

JEŻELI W DOWODZIE REJESTRACYJNYM JEST KILKU WŁAŚCICIELI?

– Wszyscy mogą otrzymać dopłatę, każdy z nich musi podpisać umowę cesji wierzytelności i wówczas otrzyma równą część należnej kwoty (np. jeżeli jest 3 właścicieli to 1/3)

JAKIE DOKUMENTY POTRZEBNE SĄ DO OTRZYMANIA WYCENY I PROPOZYCJI DOPŁATY?

– Ostatnia decyzja o kwocie przyznanego odszkodowania lub decyzje o przyjęciu odpowiedzialności przez Towarzystwo Ubezpieczeń
– kosztorys naprawy sporządzony przez ubezpieczyciela
– dowód rejestracyjny lub inny dokument potwierdzający własność i liczbę właścicieli

CO JEŻELI NIE MAM KOSZTORYSU ANI INNYCH DOKUMENTÓW, NIE PAMIĘTAM DOKŁADNIE KIEDY MIAŁEM SZKODĘ, ANI JAKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ?

– jeżeli nie pamiętasz nawet jakie Towarzystwo Ubezpieczeń to można to ustalić sprawdzając historię rachunku bankowego jakie TU przelało odszkodowanie. W tytule przelewu zwykle jest podany numer szkody.
– mając nazwę TU oraz numer szkody wystarczy zadzwonić na infolinię danego Towarzystwa Ubezpieczeń, podać numer szkody i swoje dane (PESEL i dane adresowe i poprosić konsultanta o przesłanie ostatniej decyzji o wypłacie oraz kosztorysu na maila i w kilka chwil już to masz. Konsultant może również sprawdzić czy miałeś inne szkody w przeciągu ostatnich trzech lat.
– mając tylko nazwę TU postępujemy dokładnie jak wyżej pomijając tylko nr szkody. Konsultant potwierdzi Twoją tożsamość i prześle Ci to czego potrzebujesz do otrzymania propozycji z kwotą dopłaty.

CO TO JEST CESJA WIERZYTELNOŚCI?

– Cesja to umowa cywilno-prawna regulowana przez przepisy Kodeksu Cywilnego.
– Umowa cesji zawierana z OGPP dotyczy przelania praw do długu (wierzytelności) jaki Firma Ubezpieczeniowa ma wobec Ciebie w związku z wypłatą zaniżonego odszkodowania.
– Osoba podpisująca umowę Cesji z OGPP występuje jako Cedent i zbywa swoje prawo do dochodzenia kwoty odszkodowania ponad otrzymane już odszkodowanie w przedmiotowej szkodzie

JEŻELI W DNIU SZKODY WSPÓŁWŁAŚCICIELEM BYŁ LEASING LUB BANK?

– W takim przypadku klient do podpisania umowy z OGPP musi dostarczyć również cesję wierzytelności od leasingu lub banku na rzecz właściciela lub właścicieli z dowodu rejestracyjnego.
– Zgoda na wypłatę odszkodowania na Twoje konto wydawana przez powyższe podmioty jest bezużyteczna.