Moja działalność w branży Ubezpieczeniowej rozpoczęła się w 1998 roku kiedy podjąłem współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Allianz, dla Firmy tej świadczyłem usługi przez prawie 3 lata a potem współpracowałem z kolejnymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, najczęściej pełniąc funkcję pośrednika, agenta ubezpieczeniowego.

Wówczas zaobserwowałem, często rozmijające się informacje przy zawieraniu ubezpieczeń a postępowania w sytuacji likwidacji szkody. Nie obawiam się stwierdzić, ze często były to działania bezprawne.

Dlatego w roku 2006 postanowiłem wykorzystać pozyskaną wiedzę i znane mi procedury oraz sposoby wyliczania szkód przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe i zająć się reprezentowaniem ludzi tak bardzo pokrzywdzonych przez życie, którzy nie znając zasad likwidacji szkód, nie znając prawa ubezpieczeniowego i nie potrafiąc poruszać się w gąszczu przepisów ubezpieczeniowych, byli po prostu OSZUKIWANI.

Ograniczono im prawa do wypłat, wyszukiwano i mnożono trudności w taki sposób, aby odmówić wypłaty odszkodowania albo ograniczyć jego wysokość.

Pozyskałem do współpracy moich kolegów z branży ubezpieczeń a także rzeczoznawców, lekarzy oraz prawników i tak powstała OGÓLNOPOLSKA GRUPA POMOCY POSZKODOWANYM.

Teraz my wszyscy jesteśmy z Wami a razem, zdeterminowani możemy chyba wszystko.